top of page

SVEIKI ATVYKĘ Į LeaderSEEDS

Projekto „LeaderSEEDS“ tikslas - sukurti lyderystės ugdymo programą ir internetinę mokymosi aplinką, skirtą trečiojo sektoriaus organizacijų vadovams ir vyresniesiems vadovams, siekiant pagerinti jų profesinį profilį, o kartu ir trečiojo sektoriaus organizacijų veiklos ir inovacijų gebėjimus.

Hands Holding Wooden Plate

„Pokyčiai yra gyvenimo dėsnis, o tie, kurie žvelgia tik į praeitį ar dabartį, neabejotinai praleis ateitį“.

Džonas F. Kenedis

Subscribe to our newsletter

Thanks for subscribing!

Trečiojo sektoriaus organizacijos apima savanoriškąjį, nevyriausybinį ir ne pelno sektorių ir labai prisideda prie pasaulio visuomenių sveikatos ir gerovės. Skatinti verslumą ir inovacijas trečiajame sektoriuje labai svarbu ne tik dėl socialinių iššūkių, su kuriais susiduria nevyriausybinės organizacijos, sudėtingumo, bet ir dėl galimybės įvairinti jų pajamų šaltinius ir spręsti finansinius sunkumus. Inovacijų gebėjimai nėbėra pasirinkimas, o turi tapti būtina sąlyga šiuolaikiniams socialiniams lyderiams.

Gardening
Digital Reading

Vadovavimas ne pelno siekiančioms organizacijoms kelia specifinių iššūkių, todėl reikalauja unikalių įgūdžių. Lyderystės ugdymo mokymai gali būti labai svarbūs siekiant ugdyti pagrindines ne pelno siekiančių organizacijų vadovų kompetencijas.

#LeaderSEEDS projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus + lėšomis. Projekto turinys atspindi tik autorių požiūrį, o Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą. Projekto kodas: 2020-1-UK01-KA226-VET-094621.

EN V Co-funded by the EU_POS.jpg
bottom of page