top of page

ΕΤΑΊΡΟΙ

ICS.png

Το επαγγελματικό "σπίτι" για την ασφάλεια της κοινότητας.

Το μοναδικό Ινστιτούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο για επαγγελματίες στους τομείς της Κοινοτικής Ασφάλειας, Πρόληψης & Μείωσης Εγκληματικότητας, Σχεδιασμού-Εξάλειψης Εγκληματικότητας (CPTED) και Αντιτρομοκρατικής & Ασφάλειας. Τώρα προσφέρουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω εικονικών τάξεων (μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα εκπαίδευσης).

Γίνε μέλος: Μπορείς να γίνεις μέλος του ICS είτε ως Συνεργάτης είτε ως πλήρες μέλος (MINstCS) και να μεταφέρεις την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες σου στον οργανισμό προς όφελος όλων!

momentum logo_edited.png

Ο Momentum είναι ένας ιρλανδικός οργανισμός με ιδιαίτερη εμπειρία και κατάρτιση στην παροχή προοδευτικής εκπαίδευσης για οργανισμούς του τρίτου τομέα με κοινωνικούς και καινοτόμους στόχους που εργάζονται με δυσπρόσιτες ομάδες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται μαζί τους (εργαζόμενοι για νέους, κέντρα επιχειρήσεων κ.λπ.). Με έντονη εστίαση στην ψηφιοποίηση, ο Momentum υπερασπίζεται  την έξυπνη υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων παραγωγικότητας και ψηφιακών παιδαγωγικών εργαλείων επικοινωνίας στον τρίτο τομέα.

VT_pilnas_EN_BLUE_web.png

Το VILNIUS TECH είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια στη Λιθουανία και εστιάζει στη χρήση τεχνολογίας και στη μηχανική με μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Το Vilnius Tech έχει 8.500 φοιτητές και 10 σχολές: Ινστιτούτο Αεροπορίας του Antanas Gustaitis, Αρχιτεκτονική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανική Περιβάλλοντος, Θεμελιώδεις Επιστήμες, Σχολή Μηχανικών και Μηχανικών Μεταφορών. Το VILNIUS TECH έχει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση διεθνών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Horizon2020, Erasmus Mundus, Tempus, Marie-Curie και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Κάθε χρόνο το VILNIUS TECH υλοποιεί πάνω από 50 διεθνή έργα ως εταίρος ή συντονιστής, τα αποτελέσματα των έργων συμβάλλουν στην πρόοδο των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και διευκολύνουν τις διεθνείς ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

Dramblys_Trademark.png

Ο DRAMBLYS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στην Ισπανία και εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Ο DRAMBLYS συνδυάζει την κοινωνιολογική φαντασία και την έρευνα με την κοινωνική δημιουργικότητα και το σχεδιασμό για να προσεγγίσει, να εξερευνήσει και να καινοτομήσει στην εύρεση λύσεων και για να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Dramblys στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και στην ανάπτυξη κατανόησης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και προωθεί την καινοτομία και την προώθηση της υλοποίησης έργων και δημιουργικών, βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων μέσα απο την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής υποστήριξης και την υποβοήθηση αστικών κοινωνικών οργανώσεων, κοινωνικών επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερόμενων. Προσπαθεί να φέρει μια ουσιαστική αλλαγή σε όσες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

DomhanVision_mit_Schrift.png

Ο DOMHAN VISION UG (haftungsbeschränkt) είναι ένας ΜΜΕ στο Hude της Βόρειας Γερμανίας. Ο Domhan Vision (DV) σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμα επιχειρηματικά, αθλητικά και κοινωνικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της διαχείρισης γνώσης και της εκμάθησης μέσω εργαλείων ΤΠΕ. Ο DV συνεργάζεται με πανεπιστήμια και τοπικές αρχές για να παρέχει στους μαθητές και στην κοινότητα δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, σημιουργώντας νέους δρόμους για την προώθηση κοινωνικής ευθύνης μέσω της βελτίωσης της συμμετοχής του κοινού και της ευκολότερης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη μάθηση, ο DV σκέφτεται παγκοσμίως, προωθεί ιδέες και τονώνει τις ευρωπαϊκές αξίες σε κάθε του έργο.

Outlook-abuillay.png

Ο Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Ο CIP στοχεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών προεκτάσεων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο CIP έχει δημιουργήσει μια συνεχή συνεργασία με την πλειονότητα των κορυφαίων κυπριακών πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, ειδικά για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Ταυτόχρονα, ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην επίσημη όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

bottom of page